Kinksi päis

«
»

Asutamine

2003. aasta sügisel Hanila valla Maapäeval tutvustas Kodukant Läänemaa koordinaator Larissa Mandel külaseltside tegemisi Lääne maakonnas ja kaugemal.

Ja mõte ei andnud enam asu.

2004. aasta jaanuaris tuli külas kokku algatusgrupp, kes omakorda kutsus 28. veebruaril kokku külakoosoleku … nii see algas. Arutlesime küla ajalooteemadel, muutustest ja kitsaskohtadest tänases külas, väljavaadetest tulevikus. Taasavastasime omanäolise mineviku ja kujundasime huvitava tuleviku. Otsustasime, et on hea kõike koos korraldada!
13. märtsil toimus Teeni talus seltsi asutamiskoosolek. 

Kinksi Küla Selts
on mittetulundusühinguna kantud äriregistrisse
7. aprillil 2004. aastal.

 

Asutajaliikmed
 Lehte Koorm, Vaike Kruusmaa, Asta Kukk, Eha Kukk, Kadi Mäekuusk, Margus Kukk, Ülo Kukk, Helle Kõllamaa, Kalevi Kõllamaa, Marge Kõllamaa, Aino Lahe, Owe-Martti Lemsalu, Aare Loops, Meelis Malk, Erika Nessel, Annika Nilb, Jaanika Nilb, Rein Nilb, Sirje Nilb, Arvo Nõmm, Helve Nõmm, Riivo Nõmm, Raul Oberschneider, Laur Oberschneider, Ott Oberschneider, Aliise Peiromaa, Arno Peiromaa, Eduard Pender, Lidia Udaltsova, Eduard Viipsi, Krista Viipsi, Maire Viipsi, Mare Viipsi, Margus Viipsi, Mart Viipsi, Tarmo Viipsi.